Organisaties in Transitie

Vernieuwde organisaties & continue innovatie

De Nieuwe Adviseurs begeleidt en ondersteunt organisaties in transitie met veranderprocessen, invoering van ict, ontwikkelen van nieuwe business concepten. We helpen volwassen organisaties en nieuwe iniatieven en start-up’s met concretisering.

Transitie is geen momentopname, het is een startpunt van continue verandering. Je organisatie flexibel en wendbaar maken is daarbij een must. Al onze projecten worden opgezet vanuit de filosofie dat nieuwe stabiliteit ontstaat vanuit continue aanpassing van wat er nu nodig is. Dat betekent:

Focus op je radicale ambitie

Succesvolle organisaties werken met een fundamentele drive om een radicale verandering te realiseren. Een hogere ambitie, waar mensen voor willen gaan. In het engels “Massive Transformative Purpose” gedoopt.

MTP is meer dan een visie

Missie en visies ten spijt: mensen gaan met je mee als ze echt geloven in het hogere doel. We stellen de vragen, scherpen je ambitie en blijven doorvragen. Blue Ocean, MTP, Strategy Canvas, Brown paper sessies.. We halen alles uit de kast voor uw organisatie.

Digitaal Werken

Digitaal werken biedt nieuwe kansen. Routine kan geautomatiseerd worden. Passie zal terugkeren bij de professionals.

Digitaal werken = anders werken

De mogelijkheden van nieuwe technologie worden pas echt goed en efficiënt als de aard van het werk anders mag verlopen. Invoering van digitaal werken mag dus even pijn doen. De Nieuwe adviseurs maken van elk ICT-project een concreet verbeterproject voor de organisatie.

f

Grip op het werk

Met meer grip werken levert meer rendement, hogere kwaliteit en minder stress. En dus met plezier met tevreden opdrachtgevers.

Grip op het werk krijgen

Grip op het werk krijg je door te focussen op die aspecten die echt van belang zijn voor het resultaat. Om organisaties weer grip te geven op het werk vernieuwen we werkprocessen, introduceren we Legal Project Management voor de advocatuur, zorgen we dat digitale mogelijkheden goed gebruikt worden en voeren we business intelligence in om te weten en meten hoe het gaat. Professionals kunnen zich zo echt inzetten voor de “Massive Transformative Purpose”, de hogere ambitie om iets fundamenteel en radicaal ter verbeteren.