5 juni 2013 is een bijzondere dag voor Anno12. De nieuwe zorgverzekeraar heeft, met een kleine slotdonatie van een van initiatiefnemers, het benodigde kapitaal bijeen om een nieuwe zorgverzekeraar te starten. Bijna 2 jaar daarvoor ontmoete ik Rob Adolfsen die, als voormalig bestuurder van Agis, het idee had om te werken aan een echt zorgcollectief. Dat, in mijn woorden, gericht is op het reduceren van onnodige zorg, belonen van preventie en het verstrekken van de echte nodige zorg (ipv waar je ‘recht’ op hebt). Dat kan dus betekenen dat je meer zorg ontvangt, maar ook dat je minder zorg nodig hebt.Nieuw bladNu is het gelukt om de benodigde financiering rond te krijgen en kunnen de vergunningen aangevraagd worden. Het opzetten van een nieuwe zorgverzekeraar is dermate complex, duur, ingewikkeld dat velen er maar vanaf zien. En dat is begrijpelijk. Anno12 is nu een heel eind gekomen. Nu is het uiteraard nog een hele opgave om de organisatie op poten te zetten, leden te werven en echt te starten per 1 januari 2014.

Ann012 behelst wat mij betreft het principe waar elke verzekering vanuit zou moeten gaan: het uiteindelijk reduceren van de ‘last’ die je als verzekerde ondervindt en waar je een redelijke vergoeding tegenover stelt. Met elkaar, het collectief, deel je de lasten. Zoals ik het voor me zie krijg ik met Anno12 de zorg die ik nodig heb, wordt ik geholpen met adviezen voor een gezonde levensstijl en ga ik geen onnodige zorg consumeren (waar ik volgens de letter van de wet ‘recht’ op zou hebben).

 

Het wordt natuurlijk een spannende periode. Wat is goede / nodige zorg? Welke preventiemaatregelen helpen nu echt? Hoe zorgen we ervoor dat de Ann012-leden uiteindelijk echt als collectief optreden en toch niet het individuele belang voorop stellen.anno12

Ik wens het Anno12 team veel succes, maar evenzo de nieuwe leden van het Ann012 collectief. Samen moeten we er voor zorgen dat deze zorgverzekeraar een goed gezondheidscollectief wordt!