Werken voor professionele dienstverleners

De Nieuwe Adviseurs werken aan een gezonde toekomst van organisaties die werken in professionele dienstverlening. We zijn er van overtuigd dat professionals willen excelleren binnen hun vakgebied, maar we merken ook dat organisaties niet optimaal zijn ingericht. Professionals worden daardoor geremd en dat kan anders. Met een duidelijke focus op je wat je echt drijft (je radicale ambitie) worden professionals gestimuleerd. Dat brengt passie, overtuiging en plezier.

Focus op de professionele dienstverlening

De Nieuwe Adviseurs richt zich op de professionele dienstverlening (zie portfolio), met enige nadruk op de advocatuur en de gezondheidszorg. Professionele dienstverleners zien veel veranderingen op zich afkomen. Met name in de advocatuur en de gezondheidszorg is die druk sterk en sterk toenemend, maar zij zijn zeker niet enigen.

We hebben brede ervaring in deze context waar de professionals in werken. Ze staan in een complexer wordend en veranderend speelveld, waarbij de nieuwe structuren niet helder zijn. In die veranderende context bieden we onze dienstverlening aan.

w

De Advocatuur

Het traditionele model van de advocaat kraakt. Veel nieuwe advocaten, nieuwe toetreders, druk op prijzen, concurrentie, het partnermodel, digitalisering. Wij bieden kantoren een sparring partner om hier meer om te gaan en concrete daadkracht om veranderingen te realiseren.

De Gezondheidszorg

Zorginstellingen ondervinden steeds meer druk om te veranderen. Het proces “dokter-ziet-patiënt” vraagt om radicale herziening. Dit vele zorginstellingen voor de vraag hoe dit te organiseren en hoe de zorgprofessionals hierbij goed mee te krijgen. De Nieuwe Adviseurs werken aan de toekomst van zorginstellingen met advies en verandermanagement.