Multistakeholder samenwerking in het verkeer

Doorontwikkeling van regionale samenwerking

In veel regio’s vindt een sterke intensivering plaats van de samenwerking tussen publieke organisaties over het verkeer in de regio. Dynamisch Verkeersmanagement is daarbij een belangrijk sleutelwoord, waarmee allerlei verkeerssystemen worden ingezet om het verkeer zo goed mogelijk van A naar B te laten gaan.

In een regio zijn vaak tientallen partijen betrokken van kleinere gemeenten tot landelijke organisaties, en varierend van enkele kilometers wegdek tot de grote snelwegen met allerlei informatiepanelen. Hierbij maakt het voor de weggebruikers weinig uit wie het wegdek of de regelinstallaties bedient, als hij of zij maar zo vlot mogelijk bij de bestemming kan aankomen. De rol van zelfsturende ICT-toepassingen in de auto of bij de weggebruiker (zoals TomTom, Waze etc) maken ook de toekomst nog wat ongewis.
De afgelopen jaren is samenwerking tussen een aantal publieke organisaties daarom opgezet en nu ligt de vraag voor hoe dit verder bestendig te organiseren. In dit speelveld voeren De Nieuwe Adviseurs de dialoog met de diverse stakeholders om een prettig werkende samenwerking te continueren.