Nieuwe inrichting Academisch Centrum

Ontwerp en realisatie zorglogistiek voor nieuwbouwlocatie

Casus

Een academisch centrum wil over 9 maanden verhuizen naar een nieuwbouwlocatie. Deze locatie is supermodern maar tevens compleet anders ingericht dan de oude locatie. Aan ons de vraag om de organisatie in te richten voor deze nieuwe locatie zodat de zorg en het praktijkonderwijs daar kunnen plaatsvinden

Aanpak

Ontwerpen met eigen mensen

Zoveel mogelijk is gewerkt met eigen mensen, aangevuld met externe adviseurs voor specifieke expertise en ervaring. Ongeveer 90 intern betrokken verdeeld over 15 projectgroepen.

Denken en vooral doen

In 9 maanden een nieuwe zorglogistiek ontwerpen, realiseren en implementeren geeft noodzaak tot actie en goed gestructureerd nadenken, en snel besluiten.
A

Doeltreffende uitgangspunten en visie

Bij aanvang bleek behoefte aan een eenduidige en heldere visie. In 1 maand is de hoofdlijn beschreven in 17 heldere uitgangspunten. Deze dienen nu nog als leidraad voor de organisatie.

Resultaat

De organisatie is verhuisd naar de nieuwbouw conform planning, met een compleet nieuw ingerichte logistiek voor patiënten, zorgverlening en sterilisatie.

In 9 maanden nieuwe Zorglogistiek gerealiseerd

Alle processen herontworpen

Alle relevante processen voor patiënten en zorglogistiek zijn opnieuw ingericht. Uniform en transparant, met ruimte voor eigen inbreng.

Afdelingen opgezet en opnieuw ingericht

Centrale stafafdelingen zijn samengevoegd en vernieuwd.

Patiëntlogistiek in het gebouw

De routes en administratieve logistiek van de patiënten zijn ontworpen conform de mogelijkheden en vereisten van het gebouw