Vernieuwend werken voor advocaten

Slimmer werken met betere cliëntrelaties

Casus

Een van de leidende partijen in de advocatuur wil vernieuwen in de manier waarop zij werken voor hun cliënten. Zij streven naar intiemere samenwerking met cliënten, behalen van efficiencywinst in het reguliere werk, het slimmer inzetten van kennis door informatiebronnen te combineren en het zorgen voor een prettiger werkomgeving voor hun medewerkers.
Jonge collega’s vragen ook om nieuwe werkvormen vanuit hun privé-ervaringen met netwerken, sociale media, ict-mogelijkheden, e.d. Het speelveld van de traditionele advocaat zal gaan veranderen.
Dit vraagt uiteraard om een soepele invoering van nieuwe technologie, maar nog meer om de juiste aandacht voor de veranderingen in deze beroepsgroep. Het gaat zeker niet vanzelf.

Aanpak

 

Beter gebruik maken van ICT

Steeds meer zijn juristen ertoe geneigd om ICT wat meer toe te passen in hun werk. Introductie van ICT vraagt een voorzichtige aanpak, veel begeleiding en opleiding en een naadloze integratie met dagelijkse werkzaamheden. Zekerheid en vertrouwen in de geboden ICT-toepassingen zijn cruciaal.

Breed projectteam

Er is een breed projectteam neergezet met vertegenwoordiging vanuit de hele organisatie en leveranciers. Stap voor stap is heel nauwgezet het project ingevoerd, zonder overhaaste besluiten of acties. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan voorop om draagvlak te houden en productieverlies te voorkomen.

Digitalisering is onvermijdelijk

Velen hebben een haat-liefde verhouding met digitaal werken. De nieuwste toepassingen zijn gewenst, maar de huidige, papieren, manier van werken wordt daarbij liever niet verlaten. Terwijl er digitaal zo veel andere mogelijkheden zijn. De aandacht gaat dan ook uit naar het inzetten van slimmer omgaan met de mogelijkheden, prettiger samenwerken en meer focus op de inhoud. Tevens over de nieuwe mogelijkheden in de relatie met cliënten.

Draagvlak, draagvlak, draagvlak

Juristen zijn professionals die voor hun vak staan en dat zo goed mogelijk willen uitvoeren. Veranderingen moeten als verbeteringen worden ervaren anders wordt het niet geaccepteerd.

Resultaat

De organisatie beschikt over een soepel draaiend ICT platform waar alle zaakgebonden documenten in worden opgeslagen en opgehaald. Er zijn uiteraard ook nog papieren dossiers voor hen die dat nodig hebben in hun werk, maar het is altijd (ook) digitaal opgeslagen en toegankelijk voor iedereen.

Alle juristen werken met het systeem, de introductie is verlopen zonder productieverlies na een bondige maar gerichte opleiding.