Ontwikkeling scenario’s voor laboratorium

Business case voor inspelen op technologische ontwikkelingen

Casus

De markt voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker verandert drastisch de komende jaren. Hierbij wordt een nieuwe technologie voorgeschreven en tevens worden van de vele tientallen locaties waar dit onderzoek nu plaatsvindt er slechts enkele uitgekozen. De rest zal hun activiteiten moeten staken. Het speelveld van cytologisch onderzoek (oude technologie) en PCR (nieuwe technologie) zullen hiermee drastisch veranderen. Nederland is ook internationaal koploper op het gebruik van PCR technologie voor een nationaal onderzoeksprogramma en dus is er veel belangstelling voor.

De gevolgen van deze verandering kunnen zowel financiële impact hebben als gevolgen voor de overige activiteiten die plaatsvinden op basis van de oude en nieuwe technologie. En daarmee zijn er ook belangrijke consequenties voor de personele inzet en betrokkenheid.

Aanpak

Scenario ontwikkeling

De Nieuwe Adviseurs hebben, in samenwerking met twee partners, een aantal scenario’s onderzocht en beschreven. De scenario’s beschrijven mogelijkheden voor het laboratorium met zowel een financiële als vakinhoudelijke uitwerking.

Aandacht voor personele consequenties

Door de veranderingen in het vak, is er ook minder menselijke arbeid nodig. In meer of mindere mate voelt iedereen dat wel aan. Het is echter nadrukkelijk besproken in dit project om het goed bespreekbaar te maken en duidelijk te maken hoe de organisatie deze verandering vorm wil geven en om wil gaan met personele consequenties.

A

Consequenties innovaties in het vak

Het vak van een professional op het laboratorium verandert drastisch. De opkomst van automatische meetinstrumenten is enorm, waardoor het vak meer over kwaliteit en controle dan over productiematige analyse gaat. Het vergt voor de betrokken adviseurs zowel inlevingsvermogen voor de technologische ontwikkelingen als de consequenties daarvan voor de individuele professional.
U

Begeleiding keuze

Elk scenario heeft ook consequenties voor personeel, partners, toekomstige profilering e.d. Het vraagt om een betrokken adviesstijl om de organisatie te ondersteunen in het maken van een fundamenteel juiste keuze.

 

Resultaat

De organisatie heeft besloten een van de scenario’s op te volgen en zoveel mogelijk te anticiperen op de technologische ontwikkelingen. Een geplande grootschalige verbouwing van het lab is op het laatste moment gepauzeerd en aangepast om de juiste labruimtes te ontwikkelen. Het laboratorium heeft de nodige duidelijkheid gegeven aan het personeel en is nu goed voorbereid op de komt van de nieuwe technolgie.