Business Intelligence

Grip op de prestaties

Casus

Een modern advocatenkantoor wil beter grip op het zakendoen met haar klanten en relaties. Dus meer inzicht in nieuwe klanten, omzetontwikkeling en ontwikkelingen in de branches. Waar zijn de nieuwe contacten, welke branches vragen meer aandacht, welke klanten vragen wat meer aandacht. Hiervoor is, onder andere, meer inzicht nodig in de beschikbare gegevens op kantoor. Actuele gegevens over de prestaties van het kantoor, gecombineerd met inzicht in de ontwikkelingen.

Aanpak

l

Raamwerk maken van benodigd inzicht

Eerst op papier de juiste informatiebehoeften te schetsen. Daarbij zijn ‘definities’ erg belangrijk. Wat is een klant bijvoorbeeld, en wanneer is het nog slechts een prospect. Wat is omzet en wat is marge. En welke branches kennen we eigenlijk? Het zijn belangrijke vragen.

Technisch aan elkaar knopen

Een beetje advocatenkantoor met tientallen advocaten heeft als snel vele honderden klanten met vele duizenden zaken. Er is vaak veel geregistreerd in diverse systemen. De kunst is om de juiste informatie uit de juiste systemen te halen op een ondubbelzinnige wijze. Dat is niet eenvoudig, maar erg belangrijk om te zorgen dat je naar de juiste informatie kijkt. Niets zo frustrerend als conclusies trekken o.b.v. verkeerde inzichten.

Visualiseren

Data mooi visualiseren is erg doeltreffend. In een oogopslag zien of de aandacht moet gaan naar het tarief, de inzet, de korting of het onderhanden werk, is zeer effectief. Even kijken voor je een nieuwe zaak aanneemt of de klant meerdere zaken heeft lopen en hoe hoog het onderhanden werk is.

Resultaat

De organisatie heeft via een aantal grafische dashboard direct inzicht in de laatste stand van zaken. Exact ingestemd op de informatiebehoefte. Per sectie, medewerker, branche, klant en dossier is de belangrijkste informatie direct zichtbaar. Alle documenten en e-mails in de dossiers zijn ook direct beschikbaar.

De gewenste informatie direct inzichtelijk beschikbaar

Eenheid in het spreken over klanten en omzet

Nu is het duidelijk wie actuele klanten zijn, wat de oud-klanten en prospects zijn. En in welke branche de klanten actief zijn. Nu is ook direct per maand inzichtelijk wat de omzet is en zijn kortingen e.d. geen nare verrassingen achteraf.

Supersnelle informatie

De informatie is direct beschikbaar voor iedereen, in plaats van via trage rapporten of papieren rapportages.