Cloud, het is een ‘hot’ onderwerp. Ook bij onze klanten wordt steeds vaker over de cloud gesproken en dat is ook logisch. De voordelen lijken erg prettig, maar er zijn ook diverse bedenkingen. Een van de bedenkingen is de performance en stabiliteit. Is een platform dat door derden wordt beheerd wel snel en stabiel genoeg en is de internetverbinding wel snel en stabiel genoeg? Dat zijn serieuze vragen die voor elke situatie apart bekeken moet worden. Voor een kantoor met enkele tientallen tot een paar honderd man is het zelf beheren vaak een dure en ingewikkelde kwestie, als hetzelfde niveau wordt gevraagd als een externe partij biedt. Maar al te vaak wordt bij de afweging tussen het zelf doen of laten doen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid geen ‘gelijk’ speelveld vergeleken. Het is namelijk gewoon erg kostbaar om een 24 uurs, 7 dagen/week, veilig ictplatform te beheren. Weinig kantoren kunnen zich dit veroorloven en de cloud is dan vaak het enige echte alternatief.

Maar is de cloud wel snel en stabiel genoeg? Dat zal per provider uiteraard verschillen. Voor een van onze klanten is een performance onderzoek gedaan bij Microsoft Office365 met 70.000 metingen gedurende 1,5 week, 24 uur per dag. Daarbij zijn documenten geplaatst, verwijderd, allerlei lijsten en instelling opgehaald, gezocht, etc. Het blijkt dat er haast geen verschillen door de week of dag zijn voor wat betreft de snelheid (met andere woorden, het systeem is altijd even snel). De vraag is natuurlijk of dit snel genoeg is om mee te werken. Dat zal een keuze per kantoor zijn, maar het ophalen en opslaan van documenten kost gemiddeld 1 seconde. Dat lijkt voor de meeste gebruikers toch een acceptabele snelheid te moeten zijn. Het openen en sluiten van Word met alle add-ins zal vaak langer duren dat het ophalen van het document blijkt aldus.

testen Uren dagen