Het beste gezondheidszorgsysteem is in Nederland

Het zorgsysteem in Nederland is door de EHCI in 2012 wederom als hoogste gewaardeerd van de 34 bekeken Europese landen. In het volledig rapport staat aangegeven dat het onderzoek zich richt op ‘consumer friendliness’, maar omdat Nederland al jarenlang in de top 3 a 4 scoort, ook in de andere onderzoeken, kan de EHCI bijna wel concluderen het het gezondheidszorgsysteem in Nederland gewoon het beste is (samenvatting).

Wat gaat er goed

EHCI observeert dat Nederland een scheiding heeft van verzekeraars en zorgverleners en dat de patientorganisaties het meeste inspraak hebben in behandelwijzen en beleidsbepaling. Daarnaast zijn er 160 spoedposten altijd open, wat de toegankelijkheid sterkt verbetert.
De suggestie van de EHCI waarom het Nederlandse zorgsysteem zo wordt gewaardeerd is dat medische besluiten in samenspraak met patienten worden gemaakt. Financiers en medische amateurs als politici en bureaucraten staat er veel verder van verwijderd dan in welk ander Europees land.

Verbeterpunten

Je vraagt je af waarom de zorg zo’n belangrijk politiek thema is, als je ziet hoe goed het gaat! Het EHCI rapport geeft aan Nederland alleen op toegang en wachttijden minder goed scoort (middelmatig). Dit komt, zo stellen zij, door de ‘gatekeepers’ functie van de huisarts. Dit wordt niet gezien als kosteneffectief en het reduceert uiteraard de snelheid in toegang naar de specialist.
Tweede punt is dat de kosten van de zorg het hoogste zijn, op ‘three rich basterds’ na.

Observatie

Moeten we nu achterover leunen? Maar natuurlijk niet. Wel is het zo dat incidenten zullen blijven bestaan en dat moeten we accepteren. Wel lijkt de focus op care terecht. De scheiding tussen politiek, financiering en zorgverlening blijkt een goede verklaring te zijn voor de hoge zorgstandaard in Nederland. Dat klinkt ook logisch. Dit vraagt wel om rustig doorgaan, geen terugtrekkende bewegingen, maar heel gedegen blijven kijken naar gewenste en ongewenste effecten van marktwerking.
De activiteiten in ouderenzorg en de care-sector in zijn geheel zijn nu ook toe aan brede herziening. Uiteraard is buurtzorg een bekende aanpak. Terug naar de intrinsieke motivatie van medewerkers, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid terugleggen. Een dergelijke filosofie kan ook bij VVT-sector in huizen worden gerealiseerd, bij GGZ instellingen (die wat later dan de ziekenhuizen zijn gestart met vernieuwen) en bij andere grote zorginstellingen.

Trots

Nederlanders kijken vaak naar mindere punten en fouten. Maar successen vieren mag ook, en zeker voor ons gezondheidszorg systeem. Uiteraard kan en moet het nog beter, maar we mogen ook trots zijn op waar we staan. Welke media heeft gerapporteerd over de EHCI van mei 2012? Hopelijk gebeurt dat alsnog, zeker in verkiezingstijd een belangrijk feit!