Vanuit visie en vertrouwen realiseren van duurzame veranderingen

We ontwerpen, vernieuwen en verbeteren organisaties vanuit het basisprincipe dat professionals het vertrouwen verdienen om hun werk uit te voeren. Professionals hebben behoefte aan een duidelijke visie, dus die moet gegeven worden.

De Nieuwe Adviseurs zijn erop gebrand om veranderingen ook echt bestendig (duurzaam) te laten zijn. Daarom richten we ons met name op de realisatie van gewenste veranderingen. Het is pas af als de organisatie daadwerkelijk de verandering heeft doorleefd.

9

ontwerpen vanuit Visie

Een visie geeft betrokken professionals inzicht in hoe hun activiteiten bijdragen aan de gewenste gemeenschappelijke richting.

werken vanuit Vertrouwen

Samenwerking vanuit vertrouwen is prettiger, eenvoudiger te organiseren en leidt tot betere resultaten.

met een blijvende Verandering

Het gaat erom dat de gewenste veranderingen blijvend zijn.