De maatschappij zit in de vierde industriële revolutie waarin kunstmatige intelligentie en robots veel van de huidige menselijke arbeid overnemen. De dagelijks aanwas van artikelen over nieuwe toepassingen en slimme oplossingen is niet bij te houden en neemt alleen maar toe (op Flipboard onderhoud ik een digitaal magazine met relevante artikelen).

Hoe ga je mee in deze toenemende stroom van innovaties?

Elke professional lijkt mee te moeten gaan met nieuwste innovaties, maar dat is niet mogelijk en niet realistisch. De kunst is om nieuwe trends te adopteren na bewezen succes. Zodra anderen de leerkosten hebben betaald en de technologie zich bewezen heeft, zal de fastest follower direct volgen. Het zijn van een fastest follower is veel efficiënter dan de innovator willen zijn. De revenuen van een innovator kunnen weliswaar groot zijn, maar de risico’s en de, daarmee gepaard gaande, desinvesteringen zijn vaak veel groter en niet te dragen voor menig kantoor.

Start met een actueel overzicht van innovaties

Het zijn van een fastest follower betekent dat er overzicht moet zijn. Je moet weten wat er speelt, welke innovaties door de ‘trough of desilussionment’ (zie de Hype Cycle van Gartner) heen zijn. Deze innovaties staan op het punt van doorbreken en dat is het moment om te besluiten om er wel of niet in mee te gaan. Voor veel kantoren ontbreekt dit overzicht echter totaal, terwijl het zo cruciaal is voor het maken van strategische keuzen. Op zijn best ben je dan een achterblijver (laggard) en stapt pas over als je niet meer zonder kunt. Alle competitieve voordelen zijn dan verdwenen en digitalisering wordt puur als een kostenpost gezien.

In bijgaand plaatje wordt dit weergegeven. Het rendement bij succes (blauw) is wat je maximaal kunt verdienen als de innovatie een succes is. Uiteraard krijgen de innovators (jaar 1) dan ook het maximale rendement. Maar zij lopen ook het grootste risico (oranje) als het misgaat. Veel van de projecten van innovators mislukken, maar een enkel succes kan veel goed maken.

Beste gemiddeld rendement als fastest follower

Degenen die in de jaren direct na de innovatoren instappen, na bewezen succes dus, zullen ‘gemiddeld’ (groen) een veel beter rendement halen. Het risico is immers lager, evenals de investeringskosten. Het rendement zal ook iets lager zijn, maar gemiddeld zal de balans positief uitvallen t.o.v. de lagere kosten. De reden van veel innovatoren om te investeren gaat vaak verder dan puur financieel. Zij investeren ook vanuit andere redenen, waaronder imago, vragen vanuit de klant, of een rotsvast vertrouwen in bepaalde technologische vernieuwingen e.d. Voor de meeste kantoren is dat niet aan de orde.

Make sure you’re not the laggard

Als je geen fastest follower wilt zijn, maar pas jaren later investeert, zal het rendement ook laag zijn. Dat zijn de laggards die wel moeten investeren ‘omdat iedereen inmiddels een smartphone heeft’ en een bescheiden rendement maken. Alle positieve impuls die vernieuwing mee kan brengen is inmiddels wel verdwenen en de medewerkers zullen eerder verzuchten dat het kantoor eindelijk mee gaat, dan verheugd zijn over de vernieuwing.

Uiteraard is het fictieve plaatje vooral illustratief bedoeld. Kantoren kunnen hiervan leren dat fastest follower zijn een lucratieve manier is om mee te gaan in vernieuwing. Dat betekent dus:

  • Op de hoogte zijn – Wees geïnformeerd over nieuwe technologie en sta open voor de verkenning van de mogelijkheden. Laat je informeren en bezoek de seminars om op te hoogte te blijven van de innovaties waar je wel en niet in wilt stappen.
  • Investeer – En reserveer het budget als er even niets te investeren valt
  • Realiseren dat achterlopen mogelijk nog schadelijker kan zijn dan de risico’s van voorop lopen – Indien je achter loopt, krijg je mokkende collega’s die vooruit willen, wordt je al snel als ouderwets gezien en mis je rendementen op innovaties die andere kantoren wel hebben. En het meest vervelende is wel dat als je dan besluit tot vernieuwing, dat het veel geld kost om alleen maar ‘bij te blijven’. Uitgaven aan digitalisering worden dan als een bijna als een noodzakelijk ‘kwaad’ beschouwd, in plaats van te profiteren van de rendementen.
  • Durf mee te lopen vlak achter de kopgroepen – en vertrouwen op de strategie van het kantoor.

Het ontwikkelen van een goede strategie gaan niet vanzelf. Het vergt visie, lef en overtuiging. Betrek externe meningen, durf te onderscheiden van de buren en wees creatief. Een goede strategie geeft voor vele jaren duidelijke richting en is een zeer effectief middel om tot gezamenlijke besluitvorming te komen over investeringen en vernieuwing.