Het aardige van een congres zoals Lawtech Europe is dat er vaak thema’s worden besproken die zo ingrijpend kunnen zijn dat het niet een tweet te vangen is. Ik kreeg dan ook de vraag waarom ik niet veel tweets had verstuurd; hierom dus. Een van die zaken was een presentatie van Nicolas Petit over het einde van de concurrentie, naar aanleiding van het boek Virtual competition . Hij is professor aan de Law School Luik en mededirecteur van het Luikse instituut voor Concurrentie en Innovatie. Hij beschreef een wereld waarin kartelvorming tussen bedrijven wordt geautomatiseerd en prijzen worden gepersonaliseerd op basis van big data. Een positie waar je als consument telkens met prijzen wordt geconfronteerd die je nog net bereid bent te betalen. De huidige prijsmodellen gebaseerd op feitelijke kostprijzen met acceptabele marge bestaan dan niet meer.

Niet zo heel abstract als je ziet hoe groot de Amazon’s, Alibaba’s en in Nederland Bol.com zijn geworden. Dat geldt voor dergelijke webshops, maar wellicht nog meer voor de onderliggende grote cloud-platformen, die ongekende machtsposities hebben verkregen. Stel dat webshops bijvoorbeeld dezelfde algoritmes gebruiken om gepersonaliseerde prijzen te bepalen.. dan moeten antikartel organisaties dus op dat niveau kunnen ingrijpen. Iets in de trant van

U gebruikt dezelfde prijsbepalingssoftware als uw concurrent en dat mag niet

Nicolas Petit beschreef vier methoden om hier wat aan te kunnen doen als antikartel instantie. Het vervelende, naar zijn mening, is namelijk dat er (haast) geen bewijs van kartelvorming of monopolisering te vergaren is. Dan maar zorgen dat hun werking verstoord wordt, zoals bijvoorbeeld door:

  • Antitrust hacking; waarbij bewust software wordt ingezet om de prijsalgoritmes te belemmeren.
  • Antitrust standardiser; invoeren van standaarden voor platformen en browsers met duidelijk op eerlijke concurrentie gerichte ondersteuning.
  • Antitrust Shamer; soort van ‘blacklist’ van sites die je zou moeten mijden als consument
  • Antitrust ‘Digital half’; actief de markt verstoren door vanuit de consument verstorende informatie te versturen, waardoor de prijsbepalingsalgoritmen niet meer goed werken

Of dergelijke marktverstorende ingrepen het laatste redmiddel zijn, weet ik niet. Ook niet of het wenselijk is dat antikartel organisaties voor de consument dergelijke instrumenten zou moeten inzetten. Maar is het opmerkelijk dat hij zich tot dergelijke ingrepen richt.