Een sector in beweging

De gezondheidszorg is een sector die sterk in beweging is en dat zal ook nog wel even zo blijven. Sterker nog, onze verwachting is dat er nog veel meer beweging zal komen. De intrinsieke maatschappelijke functie van de gezondheidszorg stimuleert ons om deze sector verder te helpen waar mogelijk.

Druk op kosten, afnemende zorgvraag en meer zelfredzaamheid

De gezondheidszorg heeft te maken met druk van de inspectie en de zorgverzekeraars die zich intensiveert op efficiency en kwaliteit, de regionale zorgvraag die lijkt af te nemen en de vraagstukken over het onderscheiden of juist samenwerken met andere zorginstellingen in de regio. Daarbij is het bepalen van de gewenste zelfstandigheid in netwerken van intensieve samenwerking een nieuwe uitdaging. Bovendien neemt de druk op het resultaat toe door de steeds lagere tarieven vanuit de verzekeraars, de eindigheid van financiële compensaties voor vastgoed en de overgang van DBC naar DOT. Omzet, marge en resultaat worden steeds belangrijker in de bedrijfsvoering.

Beter inzicht in de toekomstige zorgvraag

Wij zien dat zorginstellingen steeds meer behoefte hebben aan houvast in deze periode. Enerzijds hebben we hiervoor een hulpmiddel ontwikkeld (genaamd ZorgInzicht) dat inzicht geeft in de toekomstige regionale zorgvraag over een paar jaar maar ook voor 2025. Dat geeft daarmee voeding aan het strategisch portfoliomanagement en het op juiste strategische wijze kiezen van samenwerkingspartners, maar er is meer nodig om een goed portfolio te ontwikkelen en aan te bieden.

Voorzien in behoeften van patiënten

De zorgsector kan hierbij leren van organisaties die zich goed aanpassen aan veranderende klantvragen. Daar is de filosofie van waarde-innovatie bekend als methode om de juiste waarde voor de klant te blijven toevoegen. Zo ontstaan klantgerichte nieuwe product/marktcombinaties en wordt de organisatie in staat gesteld zich permanent aan te passen op basis van behoefte van de klant. Vertaald naar een ziekenhuis komt het er in de kern op neer dat een ziekenhuis zich meer richt op het leveren van de juiste waarde voor een patiënt. Dat is dus meer dan gewoon goede zorg tegen lage kosten. Het gaat ook om het juiste zorgaanbod, de juiste dienstverlening eromheen, de juiste verhouding tussen preventie, zelfmanagement en behandeling, et cetera. maar wel rekening houdend met de kwaliteiten van het ziekenhuis. Het voordeel van het vinden van nieuwe zorgproducten is dat er (nog) geen concurrentie bestaat en nieuwe producten en diensten kansrijk kunnen worden ontwikkeld.

De focus ligt zo op de ontwikkeling van door de patiënt gewenste nieuwigheden in de markt en rekening houdend met de gewenste bijzonderheden, knowhow en mogelijkheden van het ziekenhuis.

Uitdagingen voor het beste zorgsysteem van Europa

Nederland heeft al jaren een van de beste zorgsystemen van Europa (volgens EHCI in 2012). Nederland is het enige land dat dat altijd in de top 3 stond en het EHCI noemt het dan ook “The best healthcare system in Europe” (volledig rapport). Desondanks verandert de gezondheidszorg in grote vaart door een aantal factoren (een goede onderbouwing van een aantal factoren staat beschreven in Operatie Zorg):

  • een enorme verschuiving van acute naar chronische zorg;
  • steeds meer ouderen door de goede zorg in de jongere jaren vraagt om veel meer aandacht voor welzijn en ouderdomsziekten;
  • meer zelfmanagement door toenemende informatiemogelijkheden van patiënte;
  • De maatschappij verwacht steeds meer dat bijna alle ziektes wel te beheersen moeten zijn; het leven wordt steeds meer waard geacht.