Voor veel organisaties is duurzaamheid een logisch thema om mee aan de slag te gaan. Maar hoe en wat is het eigenlijk en wat mag het kosten? Duurzaamheid wordt vaak ook nogal opgeklopt en complex gemaakt. Met lange strategiesessies, complexe analyses van CO2 footprints en berekeningen aan het wagenpark versus stimulering van gebruik van openbaar vervoer. Zo lijkt het duurzaam als je je CO2 uitstoot onder de grond stopt, bomen in andere landen koopt en stimuleert om 1 dag in de week te gaan thuiswerken… Prachtig, en wellicht helpt het ook wel wat, maar is er nu echt wat veranderd in de organisatie en heb je een duurzame duurzaamheidsaanpak?

Eerlijk is het Duurzaamst

Organisaties die echt duurzaamheid willen invoeren doen dit vanuit hun intrinsieke motivatie. Ze hebben de wil om het eerlijk te doen. De spreuk “Eerlijk duurt het langst” kent iedereen, maar weinigen realiseren  dat je ook kan lezen als “Eerlijk is het duurzaamst”. Als je eerlijk (en we voegen daar graag ‘oprecht’ aan toe) handelt, werkt en leeft ben je duurzaam bezig. Het geldt dus niet alleen voor wat je zegt, maar ook voor wat je doet en hoe je leeft. Eerlijk en oprecht zijn in je werk (en leven) maken het verschil.

Duurzaamheid introduceren in organisatie betekent dus bewust werken vanuit eerlijkheid en oprechtheid. Velen handelen onbewust als het gaat om wat goed is voor de lange termijn, voor het milieu en voor elkaar. Dat komt zowel in het dagelijks leven voor, maar ook binnen organisaties. Zo is in vele organisaties de ratio tussen werk en beloning zoek, is langdurige ontwikkeling ondergeschikt aan korte termijn winst, wordt de creativiteit van medewerkers ingeperkt door procedures en regelgeving, worden milieumaatregelen toch nog maar een jaartje uitgesteld en worden klanten vaak gezien als financieel gewin in plaats van een partner om zaken mee te doen. Het is niet duurzaam! Niet goed voor mens en milieu en daarmee ontstaat er geen blijvende organisatie.

Duurzame Doorbraak

De Nieuwe adviseurs werken aan doorbraken en veranderingen die blijven zijn. Veranderingen in houding, visie en aanpak. Vanuit nieuwe strategieën die gebruik maken van de kwaliteiten van de omgeving, de organisatie en mensen die met de organisatie willen werken. Mensen in hun kracht zetten, vertrouwen, verantwoording geven en waarden en belonen naar de toegevoegde waarde. Het zijn een paar kernbegrippen die er echt toe doen.