Altman Weil heeft een rapport (pdf) geschreven over hun onderzoek naar de transitie van advocatenkantoren. Interessant om te lezen en de conclusies te bekijken. Het is vooral veel herkenning voor iedereen die betrokken is bij de veranderingen in de advocatuur. Een van de belangrijkste boodschappen: ontkenning of onderschatting van de aanstaande veranderingen is niet verstandig. De veranderingen worden door meeste kantoren wel onderkend, maar slechts enkelen reageren er echt adequaat op. Bekijk vooral de tips voor toekomstige strategie.

Een aantal relevante bevindingen

 • veel kantoren merken dat de markt langzaam weer verbeterd, maar 72% realiseert zich dat de snelheid van verandering toeneemt. Oftewel: de verandering zal blijven. Maar het merendeel van de kantoren zegt niet echt te veranderen omdat de klant er niet om vraagt of omdat de financiële urgentie niet hoog genoeg is.
 • het overgrote merendeel ervaart concurrenten uit nieuwe hoeken, met name vanuit de klanten zelf met in-huis juridische afdelingen. In relatie tot het vorige punt: klanten vragen niet om verandering, maar veranderen zelf wel. Een tweede ‘concurrent’ is het gebruik van technologie, waardoor klanten meer zelf kunnen doen.
 • Veel kantoren hebben te veel advocaten in dienst voor te weinig werk
 • Kantoren die strategisch kijken naar staffing, efficiency in dossiermatig werken en een passend prijsmodel, ervaren een continue toename van omzet en winst.
 • Kantoren die snelle en effectieve besluitvoering hebben performen betere dan kantoren waarbij meer overleg moet plaatsvinden.
 • Grote kantoren ondervinden meer last van de veranderingen in de markt en bij klanten, maar zijn daardoor ook meer veranderingsgezind

Tips voor toekomstige strategie

 • Klanten vormen het hart van je strategie (de focus op klantwaarde valt hierin te lezen – zie de Blue Ocean Strategy)
 • Prijsbeleid is kern0issue
 • Overcapaciteit en onderpresteren moeten echt aangepakt worden
 • Adequaat plannen van pensionering babyboomers
 • Reduceer staf/advocaat ratio
 • Zet slimme technologie in
 • Kies een lange termijn competitief voordeel