Routine kills passion

Dare to Challenge it

Maak het verschil met Procesinnovatie en slimme inzet van ICT

Je hoort veel over technologische innovaties die grote verstoringen zullen geven. Denk aan blockchain, Internet of Things, Kunstmatige intelligentie, 3D-printing. De boodschap daarbij is dan vaak: “Disrupt or be disrupted”, mede door de voorbeelden van AirBnB, Uber, Google…

Het is niet zo zwart wit

Er is gewoon veel winst te behalen door de eigen processen te vernieuwen, vaak met slimme inzet van ICT.

De Nieuwe Adviseurs helpen met praktische verbeteringen, daadkrachtige aanpak en in begrijpelijke taal. Samen werken aan de toekomt van uw organisatie.

Vernieuwing in de advocatuur


Het traditionele model van de advocaat kraakt. Veel nieuwe advocaten, nieuwe toetreders, druk op prijzen, concurrentie, het partnermodel, digitalisering. Wij bieden kantoren een sparring partner om hier meer om te gaan en concrete daadkracht om veranderingen te realiseren.

Vernieuwing in de gezondheidszorg


Zorginstellingen ondervinden steeds meer druk om te veranderen. Het proces “dokter-ziet-patiënt” vraagt om radicale herziening. Dit stelt vele zorginstellingen voor de vraag hoe dit te organiseren en hoe de zorgprofessionals hierbij goed mee te krijgen. De Nieuwe Adviseurs werken aan de toekomst van zorginstellingen met advies en verandermanagement.