Routine kills passion

Challenge it and try something new

De juiste innovaties toepassen voor uw organisatie

Je hoort veel over technologische innovaties die grote verstoringen zullen geven. Denk aan blockchain, Internet of Things, Kunstmatige intelligentie, 3D-printing. De boodschap daarbij is dan vaak: “Disrupt or be disrupted”, mede door de de voorbeelden van exponentiële organisaties die bestaande markten radicaal veranderen.

Ok, maar hoe ga je hier mee om? Hoe zit het met de minder ingrijpende innovaties die zich inmiddels bewezen hebben?

Praktisch – daadkrachtig – begrijpelijk

Met praktische verbeteringen, daadkrachtige aanpak en in begrijpelijke taal helpen De Nieuwe Adviseurs met deze vernieuwingsvragen en werken zo aan de toekomt van uw organisatie.

Vernieuwing in de advocatuur


Het traditionele model van de advocaat kraakt. Veel nieuwe advocaten, nieuwe toetreders, druk op prijzen, concurrentie, het partnermodel, digitalisering. Wij bieden kantoren een sparring partner om hier meer om te gaan en concrete daadkracht om veranderingen te realiseren.

Vernieuwing in de gezondheidszorg


Zorginstellingen ondervinden steeds meer druk om te veranderen. Het proces “dokter-ziet-patiënt” vraagt om radicale herziening. Dit stelt vele zorginstellingen voor de vraag hoe dit te organiseren en hoe de zorgprofessionals hierbij goed mee te krijgen. De Nieuwe Adviseurs werken aan de toekomst van zorginstellingen met advies en verandermanagement.